Фадо Вечер

Bulgarian Tour Guide Portugal

Справедливо е да се каже, че не познавате Лисабон добре, докато не сте чули меланхоличните мелодии на фадо. Този музикален жанр представлява важна част от португалската култура и е най-силно вкоренен в Лисабон. Можете да чуете фадо на много места – от елегантни ресторанти до малки таверни и гостилници, където дори без да разбирате португалски бихте се насладите на атмосферата и музиката.

Виж Карта